Kuo ypatingos mano pamokėlės?

Mano metodas remiasi šiais principais:

 • tipinės pamokos grupei struktūra: 1. lengvas pokalbis, 2. namų darbai, 3. pratimai pagal vadovėlį, 4. apibendrinimas, klaidų apžvalga
 • fiksuojamos klaidos raštu, vėliau klaidos taisomos kiek įmanoma panaudojant esamas grupės dalyvių žinias
 • nedidelės grupės – dažniausiai grupėje būna 2-3 besimokantieji, bet nedaugiau 6
 • šnekamės tik anglų kalba – taip siekiame mąstyti angliškai (netaikoma nulinukams)
 • naujus žodžius mokinamės per apibrėžimus arba vaizdinę informaciją piešiant ant lentos ir rodant nuotraukas
 • didžiausia dalis – klausymo ir kalbėjimo pratimų, siekant labiau vystyti kalbėjimo ir klausymo įgūdžius
 • gramatikos taisyklių skaitymas ir pratimai dažniausiai atliekami namie
 • bendraujame prie arbatos susėdę aplink stalą – atmosfera neformali ir draugiška, jokios įtampos ar streso
 • pagrindinis tikslas – gauti įkvėpimo, pamėgti anglų kalbą, įprasti mokytis savarankiškai
 • auditorija yra strategiškai patogioje vietoje – Kalvarijų gatvėje, Sigmos patalpose
 • iš anksto žinote, kas bus Jūsų mokytojas
 • mokslus galite bet kada pradėti arba nutraukti
 • nebūtina įsigyti vadovėlio